ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ: GENERAL INSURANCE ΕΠΕ
ΑΦΜ: 800328855
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 116429103000
ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 209-211 ΧΑΙΔΑΡΙ ΤΚ 12451
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.generalinsuranceltd.eu