ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ: GENERAL INSURANCE ΕΠΕ
ΑΦΜ: 800328855
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 116429103000
ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΥΣΩΝ 18 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 13231
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105059185
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.generalinsuranceltd.eu